We stellen ons even voor...


Silke

Silke studeerde af als vroedvrouw in 2006. Ze werkte als vroedvrouw in AZ Damiaan Oostende op het verloskwartier en op de dienst materniteit. Daarna werkte ze als verpleegkundige in AZ Sint-Lucas Brugge. 
Een ommezwaai in haar carrière zorgde ervoor dat ze de zorgverlening inwisselde om op het familiebedrijf van haar ouders te werken. 
Toen ze zwanger was van haar derde kindje herwon ze de liefde voor de vroedkunde en startte in de zomer van 2018 in de praktijk (toen nog vroedvrouwenpraktijk La Comadrona) . 
Nu combineert ze de job als vroedvrouw met thuisverpleging. 

 

Silke deed in 2019 de opleiding tot draagconsulente 

Charlotte

Charlotte studeerde af als vroedvrouw in 2015. Na haar studies begon ze als zelfstandig vroedvrouw in regio Torhout, bij vroedvrouwenpraktijk Eb en Vloed. Met een rugzak vol ervaring startte ze destijds vroedvrouwenpraktijk La Comadrona samen met Kaat Serverius. 

 

Ondertussen voltooide ze de opleiding 'perinatale sensibilisatie' om prenatale cursussen te optimaliseren en zich te profileren in het geven van cursussen en individuele sessies. 

 

In 2019 studeerde ze ook af als lactatiedeskundige aan de Arteveldehogeschool in Gent en werd ze ervaringsdeskundige door de geboorte van haar zoontje Gust!